اطلاعات تماس
تلفن
۴۴۵۷۲۴۹۵

فکس

تلفن همراه
حاجی زاده ۹۱۲۳۷۰۷۱۸۴ ۰۰۹۸
واری ۹۱۲۷۱۹۲۰۷۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران سر ، پایین تر از چهار راه صدف ، خیابان گلناز ، کوچه 35 انتهای کوچه ، پلاک 15 ، واحد 4

شرکت آراز گستر آرشام

تلفن

  • ۴۴۵۷۲۴۹۵

فکس

  تلفن همراه

   • حاجی زاده ۹۱۲۳۷۰۷۱۸۴ ۰۰۹۸
   • واری ۹۱۲۷۱۹۲۰۷۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   تهران سر ، پایین تر از چهار راه صدف ، خیابان گلناز ، کوچه 35 انتهای کوچه ، پلاک 15 ، واحد 4